Accessibility: Skip to content

Palvelumme

Tuotamme ICT-asiantuntijapalveluita omistajayhtiöillemme ja muille asiakkaillemme, jotka toimivat energian, veden ja lämmöntuotannon toimialoilla.

Tietotekniset palvelumme

Palveluidemme keskiössä ovat erilaisten tietoteknisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen asiakkaillemme.

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme hyötyä yhtenäistämällä ja luomalla parhaita käytäntöjä prosessien ja tehtävien suorittamiseen. Yhdessä teemme kustannustehokkaita yhteishankintoja sekä hankimme ja yhdistämme hyödyllistä osaamista eri toimialojen käytänteistä.

Pääkäyttäjäpalvelu

Vastaamme hallinnoimiemme tietojärjestelmien ylläpidosta sekä järjestelmän toiminnallisuuksista, käytettävyydestä, kehityksestä ja käyttäjien hallinnasta​.

Toimimme 1. tason tukena ongelmatilanteissa keskitettynä yhteydenottopisteenä (SPOC-periaatteen mukainen toimintamalli), jolloin asiakkaan kaikki kontaktointi voidaan hoitaa meidän kautta​.

Asiakastietopalvelut

Vastaamme hallinnoimiemme asiakastietojärjestelmien kautta tiedonvaihdosta, sopimustiedon hallinnasta ja laskutuksesta sekä tuotamme raportointia BI-työkaluja hyödyntäen. 

Tiedonvaihto vastaa energia-alan toimijoiden ja Datahubin välisestä sähköisestä tiedonvaihdosta, sopimustiedon hallinnalla tarkistetaan laskutuksessa käytettävät sopimustiedot ja eri rajapinnoista (Datahub, asiakasportaali ja muut sopimuskanavat) tulevien sopimustietojen korjaukset.  

Laskutuspalvelu vastaa laskudatan muodostumisesta, oikeellisuustarkistuksesta ja toimittamisesta tulostettavaksi sekä maksunvalvonnasta (reskontra ja perintä). 

PSET tuottaa eri tietojärjestelmistä saatavasta datasta raportointia ja data-analytiikkaa asiakasyhtiöidensä käyttöön. 

Mittaustietopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme palveluna mittalaitteilta saatavan mittausdatan (sähkö, kaukolämpö, vesi) toimittamista ja validoimista laskutuskelpoiseen muotoon. Kokonaisuuteen sisältyy palveluina mittaustiedon hallinta ja tasehallinta. 

Mittaustiedon hallinta huolehtii mittausdatan toimittamisesta mittalaitteilta ja luentajärjestelmistä mittaustiedosta vastaavaan järjestelmään sekä omaan tietovarastoon arkistointia ja lisäarvon tuottamista varten. Tasehallinta vastaa mittausdatan validoinnista ja datan toimittamisesta laskutusta suorittavaan järjestelmään.

Järjestelmäpalvelut

Vastaamme hallinnoimiemme järjestelmäkokonaisuuksien tietoarkkitehtuurin ohjauksesta sekä tietovirroista asiakkaiden tietojärjestelmiin. Järjestelmäpalvelut sisältävät yksittäisinä palveluina arkkitehtuuriohjauksen ja integraatiopalvelun. 

Arkkitehtuuriohjaus sovittaa yhteen tietojärjestelmien välisiä tietovirtoja sekä kehittää uusia toimintaprosesseja. Integraatiopalvelu tekee asiakkaiden liiketoimintoihin liittyvien tietovirtojen ja prosessien kehitystyötä sekä rakentaa asiakkaille uusia toiminnallisuuksia. Tutkimme myös uusien teknologien tuomia mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi. 

Projektipalvelu

Tarjoamme asiakkaillemme palvelua ICT-projektien läpivientiin ja hallintaan. Tyypillisiä projektejamme ovat erilaiset kilpailutus-, migraatio- ja tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit.